Bincheng Wang
  

Bincheng Wang

Master of Computer Science

THE UNIVERSITY OF IOWA Department of Computer Science

BA, University of Iowa, 2015-2019

Email:
bincheng-wang@uiowa.edu
           
Phone:
Hours (Aug. 26 - Dec. 13 2019):
By appointment